Datum objave: 08.12.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana


1.     Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/-KA na Katedri za javno zdravje
 • za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • specialist ali specializant javnega zdravja.
 • veljaven pedagoški naziv za področje Javno zdravje.
 • zaželeno sodelovanje s Katedro na raziskovalnem in pedagoškem področju
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:
8 dni, od 8. 12. 2009.
 
5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: predstojnik Katedre za javno zdravje prof. dr. Marjan Bilban
Telefon: 01 543 7540.