Datum objave: 08.12.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: EKONOMSKA FAKULTETA


1. Razpisano delovno mesto:

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III (M/Ž)
 • v Centralno ekonomski knjižnici
 • Delovno mesto se objavlja za takojšnjo zaposlitev za določen čas enega leta s polnim delovnim časom in
 • s 3-mesečnim poskusnim delom za nadomeščanje začasno odsotne delavke.


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba ustrezne smeri,
 • bibliotekarski izpit,
 • znanje za uporabo knjižničnih računalniških programov
 • organizacijske sposobnosti in komunikativnost
 • znanje angleškega jezika,
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

Kratek opis dela in nalog:

a)

 • strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik);
 • pridobivanje, strokovna obdelava in hranjeneje knjižničnega gradiva;
 • referalno delo za posamezna strokovna področja;
 • informacijsko svetovalno delo;
 • uvajanje uporabnikov v uporabo knjižnice;
 • izposoja knjižničnega gradiva;
 • medbibliotečna izposoja;
 • vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik;
 • posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva;
 • spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike;
 • stalno strokovno izpopolnjevanje;
 • druga dela po nalogu predpostavljenega delavca;

b)

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju;
 • izvaja operativne naloge delovnega področja;
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega;

I.II. Podrobnejši opis:

 • vodenje bibliografij raziskovalcev;
 • izdelava računov in avtorskih ter podjemnih pogodb;

3. Rok za prijavo:

 do vključno 12. 12. 2009

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Zlatka Kovač Tušek
Telefonska številka: 5892 - 435
E-mail: