Datum objave: 11.12.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: 

 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – za odnose z javnostmi
 • šifra DM: J017108/
 • Tarifni razred: VII/2
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetni diplomirani novinar, univerzitetni diplomirani komunikolog ali ustrezne univerzitetne družboslovne smeri
 • tri leta ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, računalniško oblikovanje)
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost
 • organizacijske sposobnosti
 • sposobnost nastopanja v javnosti

Opis dela in nalog:

Splošen opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • spremlja delo univerze in njenih članic ter njihovih organov,
 • izvaja strokovne naloge na področju stikov z javnostjo (priprava izjav za javnost, obvestil medijem in drugih sporočil o dogodkih na UL)
 • ureja spletne strani UL in v sodelovanju z drugimi službami rektorata in članicami, 
 • skrbi za njihovo ažurnost,
 • vodi in organizira tiskovne konference  za novinarje,
 • pripravlja povzetke gradiv oz. publikacij za potrebe rektorja in prorektorjev,
 • opravlja naloge po nalogu rektorja in glavnega tajnika,
 • skrbi za dnevno obveščanje vodstva UL (klipingi),
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega 


Rok za prijavo:
11.12.2009 – 19.12.2009
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani,
Kadrovska služba rektorata,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljani.

Kontaktna oseba na tajništvu (rektoratu):
Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka: 01 / 24 18 596
E-mail: