Datum objave: 18.12.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Teološka fakulteta


1. Razpisani delovni mesti:

 • asistent pri Katedri psihologijo in sociologijo religije (2x)
 • Čas trajanja zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom
 • določen čas s krajšim delovnim časom (50 %)


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • diploma specializacije zakonske in družinske terapije
 • izvolitev v naziv asistenta pri katedri za psihologijo in sociologijo religije
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine študentov
 • uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


4. Rok za prijavo:
30 dni (do vključno 17. januar 2010)


5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Karl Sinko
Telefonska številka: 01/434 58 20
E-naslov: