Datum objave: 22.12.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
Večna pot 83, Ljubljana 


1. Razpisano delovno mesto:

  • RAZISKOVALEC  - (M/Ž)
  • za določen čas s polnim delovnim časom


2. Pogoji za opravljanje dela:

  • Univerzitetni diplomirani mikrobiolog
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
  • eno leto delovnih izkušenj


3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo:
5 dni od 21.12.2009 do vključno 25.12.2009

Pismene vloge z dokazili sprejema
kadrovska služba BF,
Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tina Košnjek
Telefonska številka: 423 11 61