Datum objave: 29.12.2009

Kategorija: Prosta delovna mesta

 • TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI
  Kongresni trg 12,
  1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: 

 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – za skupne programe                                  
 • šifra DM: J017108/
 • Tarifni razred: VII/2
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 mesece oz. pripravništvo

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetni diplomirani upravni organizator ali ustrezna univerzitetna izobrazba družboslovne smeri
 • lahko tudi brez predhodnih delovnih izkušenj (pripravništvo)
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost
 • organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
Splošen opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • pripravlja gradiva, informacije in navodila v zvezi s pripravo in postopki akreditacije skupnih študijskih programov,
 • se izobražuje na področju priprave in vodenja skupnih programov (samostojno in preko študijskih obiskov) ter sodeluje pri pripravi in razvoju skupnih programov v Sloveniji in v mednarodnem prostoru,
 • pregleduje ter razvija dokumente in listine, potrebne za pripravo skupnih programov (pogodbe o sodelovanju, skupne diplome…),
 • oblikuje sklepe, poročila in stališča z delovnega področja, in jih posreduje ustreznim organom na UL ter na članice,
 • opravlja naloge, povezane z akreditacijo in izvedbo skupnih programov (priprava poročil, usklajevanje dokončnih verzij za na Svet RS za visoko šolstvo),
 • vodi postopke akreditacije magistrskih študijskih programov na UL in podpira delo KMŠ,
 • pripravlja dokumente in daje informacije strankam in članicam pri postopkih priznavanja izobraževanja pri prepisu s tuje univerze na UL,
 • izdaja potrdila v okviru pristojnosti UL za potrebe priznavanja izobraževanja, opravljenega v Sloveniji, v tujini,
 • sodeluje in pomaga pri postopkih priznavanja srednješolskega izobraževanja na UL,
 • pripravlja letna poročila in analize s področja dela,
 • pridobiva znanja s področja informacijskih tehnologij za ustrezno sodelovanje z drugimi službami na UL in članicami
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega in po potrebi sodeluje z drugimi službami na UL.     

Rok za prijavo:
29.12.2009 – 3.1.2010
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani,
Kadrovska služba rektorata,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljani.

Kontaktna oseba na tajništvu (rektoratu):
Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka: 01 / 24 18 596
E-mail: