Datum objave: 12.01.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani,
   Fakulteta za strojništvo,
   Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT/-KA za področje Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija.
  • Čas trajanja: določen čas dveh let in polni delovni čas 

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba strojne smeri ali
  • magisterij znanosti ali doktorat znanosti s področja strojništva,
  • veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijsko področje Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),uporaba računalniških orodij


3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:

8 dni, do 20.01.2010.

5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Lojzka Baranašič
    Telefonska številka: 01 4771 140
    E-mail: