Datum objave: 28.01.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 31.01.2010)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za gozdarstvo, V
Večna pot 83, Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

  • VISOKOŠOLSKI SODELAVEC- ASISTENT (M/Ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • izvolitev v naziv asistent za področje Varstvo gozdov

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .


4. Rok za prijavo: 
od 27.01.2010 do vključno 31.01.2010.

 Pričetek dela 01.02.2010.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tina Košnjek
Telefonska številka: 01 423 11 61