Datum objave: 29.01.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana


1.     Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/-KA na Katedri za otroško in preventivno zobozdravstvo
 • za nedoločen čas
 • s polnim delovnim časom.

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktor dentalne medicine
 • Veljaven pedagoški naziv za področje Otroško in preventivno zobozdravstvo
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:
5 dni, od 29. 1. 2010


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
Telefon: 01 543 7722
Elektronski naslov: