Datum objave: 03.02.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

              Jamova cesta 2, Ljubljana

 

 

 

1.   Razpisano delovno mesto:

 

ASISTENT/Asistent z magisterijem (D010001)  na Katedri za operativno gradbeništvo

s polovičnim delovnim časom, za določen čas 2 leti

 

2.   Pogoji za opravljanje dela:

-     univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva (VII/2)

-     magister znanosti s področja gradbeništva (VIII)

-     veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Operativno gradbeništvo

-     smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

-     znanja za uporabo računalniških programov

 

3.   Kratek opis dela in nalog:

·         vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

·         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

·         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

·         nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

·         sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

·         skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

·         skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

·         stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

·         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.   Rok za prijavo:

Datum objave: 1.2.2010, rok 5 dni; do 5.2.2010

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 47 68 506

E-mail: