Datum objave: 12.02.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

 • JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana


1.     Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/-KA na Inštitutu za biokemijo
 • za nedoločen čas 
 • s polnim delovnim časom

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba ( prejšnja ) ali magistrska izobrazba naravoslovne smeri.
 • Veljaven pedagoški naziv za področje Biokemija in molekularna biologija.
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:
8 dni, od 12. 2. 2010

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: predstojnica Inštituta za biokemijo prof. dr. Ana Plemenitaš
Telefon: 01 543 7640