Datum objave: 01.03.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Tržaška 25,
1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI  UČITELJ (D019001) v nazivu (1) redni profesor
 • 1 prosto delovno mesto
 • Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv: redni profesor za področje računalništva in informatike

Funkcionalna znanja:

 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev 
 • Kandidat/ka naj izkaže predavateljsko pedagoške izkušnje in znanstvene dosežke (mednarodna odmevnost, sodelovanje v mednarodnih projektih)

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • skrbi za varno delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne  opreme in drugih varnostnih ukrepih;
 • pridobivanje in vodenje raziskovalnih projektov tako evropskih projektov kot projektov iz gospodarstva;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
60 dni od datuma objave oz. objava od dne 01.03.2010 do vključno 30.04.2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mira Škrlj
Telefonska številka: 01 4768 304
E-mail:


Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, bibliografijo, odločbo o izvolitvi v zahtevani naziv.