Datum objave: 03.03.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

 • JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • Visokošolski učitelj v nazivu višji predavatelj  (D017004)
 • na Katedri za prostorsko planiranje
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • magisterij znanosti s področja prostorskega planiranja
 • veljaven habilitacijski naziv višji predavatelj za področje Prostorsko planiranje
 • najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
 • retorične sposobnosti, inovativnost,  organizacijske sposobnosti in komunikativnost
 • znanja za uporabo računalniških programov

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov,
 • organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom,
 • predavanja študentom in izvajanje drugih pedagoških aktivnosti v skladu z učnim načrtom,
 • mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke.

4. Rok za prijavo:
(vpiše se rok in datum izteka objave)
Datum objave: 3.3.2010, rok 8 dni;  do 11.3.2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: