Datum objave: 09.03.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI,
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za pravne zadeve
 • šifra DM: J017102
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Tarifni razred: VII/2
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik
 • zaželeno: opravljen strokovni/pravosodni izpit
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • poznavanje predpisov področja
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost, natančnost, profesionalnost
 • organizacijske sposobnosti, pripravljenost za timsko delo, smisel za samostojno organiziranje delovnih nalog.

Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • sodeluje in usklajuje naloge službe rektorata
 • izvršuje sklepe organov univerze
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe rektorata
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • v skladu s pravili stroke opravlja  strokovno delo v pravni službi,
 • sodeluje pri pripravljanju splošnih aktov univerze,
 • sodeluje pri izvajanju postopkov skupnega javnega naročanja za univerzo,
 • s pravnega stališča spremlja in usmerja postopke s področja intelektualne lastnine,
 • nudi pravno svetovanje  organom univerze s področja delovno pravne zakonodaje,
 • opravlja druga strokovna dela za organe univerze,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

 Rok za prijavo:
9.3.2010 – 17.3.2010
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani,
Kadrovska služba rektorata,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba za stike s kandidati
 
Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka: 01 / 24 18 596
E-mail: