Datum objave: 22.03.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA,
Aškerčeva 2


1. Razpisano delovno mesto:

 • UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI (m/ž)

na naslednjih univerzah v tujini:

 • na Univerzi v Beogradu, Srbija;
 • na Univerzi v Lvovu, Ukrajina;
 • na Univerzi v Nottinghamu, Velika Britanija;  
 • na Univerzi v Pekingu, Kitajska;
 • na Univerzi v Zagrebu, Hrvaška.

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranimi kandidati sklenjena za študijsko leto 2010/11 za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja.


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri;
 • s potrdilom dokazano produktivno znanje jezika države gostiteljice oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi na univerzi države gostiteljice;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici;
 • za Univerzo v Pekingu dobro obvladanje kitajskega jezika ter dobro poznavanje razmer in kulturnega ozadja na Kitajskem.

3. Kratek opis del in nalog:

 • učiteljsko delo v skladu s programom države gostiteljice in v skladu z javno veljavnim programov slovenščine za tujce,
 • sooblikovanje  in posodabljanje učne vsebine lektorata,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
 • priprava poročil o delu, o prireditvah in dogodkih povezanih z lektoratom,
 • sodelovanje z diplomatsko konzularnimi predstavništvi RS v državi gostiteljici

4. Pričetek dela:
1. 9. 2010

5. Rok za prijavo:
do vključno 26. 3. 2010

6. Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Damjan Huber, sam.strok.delavec Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Telefonska številka: 241 8675