Datum objave: 29.03.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE SLOVENSKEGA JEZIKA (m/ž)
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat  znanosti s področja jezikoslovja
 • Veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje slovenskega jezika
 • Reference zlasti za področje morfologije slovenskega jezika z besedotvorjem  - besedotvorno skladnjo  in besedoslovjem
 • Zaželeno je /tudi) aktivno obvladanje vsaj še enega slovanskega jezika
 • Aktivno obvladanje slovenskega jezika
 • Predavateljske sposobnosti
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • Kandidat mora k pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo

3. Kratek opis del in nalog:

 • Predavanja študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoških aktivnosti pri predpisanih predmetih na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih skladno z učnim načrtom
 • Organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta skladno z učnim načrtom in dognanji stroke, koordinacija dela
 • Vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in drugih preizkusov znanja
 • Usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih
 • Skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov in sodelovanje pri prilagajanju univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov aktualnim zahtevam
 • Znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo:
90 dni, do vključno 29. 6. 2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: red. prof. dr. Boža Krakar Vogel, predstojnica oddelka za slovenistiko
Telefonska številka: 241 1268
E-mail: