Datum objave: 02.04.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok do vključno  06.04. 2010)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:

  • VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT ZA PODROČJE GENETIKA(M/Ž)
  • za določen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba
  • izvolitev v naziv asistent

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .


4. Rok za prijavo: 
od 02.04.2010  do vključno 06.04.2010

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Irena Nekrep
Telefonska številka: 721 78 07

.