Datum objave: 06.04.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 12.04.2010)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo,
Jamnikarjeva 101,
Ljubljana 


1. Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT Z DOKTORATOM (H0190001 IX) (M/Ž)
  • za določen čas s polnim delovnim časom


2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti s področja živilstva
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
  • eno leto delovnih izkušenj


3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo: 5 dni do vključno 12.04.2010

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Selma Uršula MUHAR
Telefonska številka: 01/320 3701