Datum objave: 09.04.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 13.04.2010)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale


1. Razpisano delovno mesto:

  • RAZISKOVALEC (M/Ž)- univ.dipl.inž.zoot.
  • za določen čas s polnim  delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
  • eno leto delovnih izkušenj


3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo: 5 dni od 09. 04. 2010 do vključno 13. 04. 2010

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Irena Nekrep 
Telefonska številka: 721 78 07