Datum objave: 19.04.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2,
Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • Visokošolski učitelj v nazivu docent  (D09001)
 • na Katedri za splošno hidrotehniko
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja gradbeništva
 • veljaven habilitacijski naziv: docent za področje Inženirska hidrotehnika
 • najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj na področju pedagoškega in raziskovalnega dela
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika
 • retorične sposobnosti, inovativnost, organizacijske sposobnosti in komunikativnost
 • znanja za uporabo računalniških programov

3. Kratek opis dela in nalog:

 • predavanja študentom in izvajanje drugih pedagoških aktivnosti v skladu z učnim načrtom
 • mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij in drugih del
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mladih raziskovalcev
 • znanstveno raziskovalno, razvojno in strokovno delo na raziskovalnih projektih
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov

4. Rok za prijavo:

Datum objave: 19.4.2010, rok 90 dni;  do 18.7.2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: