Datum objave: 20.04.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FAKULTETA ZA UPRAVO


2. Razpisano delovno mesto:

  • VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ (ANGLEŠKI JEZIK) – M/Ž
  • Delovno mesto razpisujemo za določen čas 2 let.


3. Pogoji za opravljanje dela:

univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (Bolonjski sistem) jezikovne smeri – angleški jezik ali magistrska izobrazba (prejšnja) jezikovne smeri – angleški jezik, izpolnjevanje pogojev za izvolitev v  habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani –  predavatelj ali višji predavatelj za področje angleškega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.


4. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.).

5. Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 90 dni od objave, na e-naslov: .


6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
Telefonska številka: 01 5805 560
E-mail: