Datum objave: 23.04.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
(Rok: od 23. 04. 2010 do 30. 04. 2010)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA –
Oddelek za biologijo,
Večna pot 111,
Ljubljana 


1. Razpisano delovno mesto:

 • TEHNIŠKI SODELAVEC VI - I na Katedri za biokemijo(M/Ž)
 • za določen čas enega leta
 • s polnim delovnim časom in
 • trimesečnim poskusnim delom – nastop dela 01. 09. 2010


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • višješolska  izobrazba – smer biologija, mikrobiologija, biokemija, kemija
 • eno leto delovnih izkušenj
 • komunikativno, organizacijske sposobnosti, znanje uporabe računalnika in uporabniških programskih paketov


3. Kratek opis dela in nalog:

 • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
 • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
 • organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
 • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto

4. Rok za prijavo:
8 dni od 23.04.2010 do vključno 30.04.2010

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 
101, Ljubljana.


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: prof.dr. Tom TURK
Telefonska številka: 42 333 88