Datum objave: 26.04.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Tržaška 25,
1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI  UČITELJ (D019001) v nazivu (3) docent ali izredni profesor (2) ali redni profesor (1) za področje računalništva in informatike
 • 3 prosta delovna mesta
 • Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent ali izredni profesor ali redni profesor za področje računalništva in informatike

Funkcionalna znanja:

 • retorične sposobnosti, inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev 
 • Kandidat/ka naj izkaže predavateljsko pedagoške izkušnje in znanstvene dosežke

3. Kratek opis dela in nalog:

 • Oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • Organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • Predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • skrbi za varno delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne  opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta (pridobivanje in vodenje raziskovalnih projektov)

4. Rok za prijavo:
od dne 26.04.2010 do vključno 25.07.2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mira Škrlj
Telefonska številka: 01 4768 304
E-mail:


Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, bibliografijo, odločbo o izvolitvi v zahtevani naziv na UL.