Datum objave: 04.05.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Fakulteta za elektrotehniko
     Tržaška cesta 25
     1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • UNIVERZITETNI UČITELJ  za področje Elektrotehnika (M/Ž)
 • za predmete: Elektronika, Servomotorji, Neelektrična krmilja in Obdelava biomedicinskih signalov
 • Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti, 
 • izvolitev v naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje Elektrotehnika,
 • znanje slovenskega in angleškega  jezika,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo:
90 dni od 4.5.2010
      Začetek dela: 1.10.2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail:  vera.wabra fe.uni-lj.si