Datum objave: 17.05.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA,
Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT VII/2  ZA MODERNI ANGLEŠKI JEZIK (šifra DM:D010001)
 • v nazivu asistent za angleški jezik,
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • profesor angleščine
 • izvolitev v naziv asistenta/asistentke  za angleški jezik

3. Kratek opis del in nalog:

 • izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze,
 • opravljanje drugih dela po odredbi neposredno predpostavljenega vodje oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo:
8 dni do vključno 24. 5. 2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: