Datum objave: 19.05.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 25.05.2010)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA –
Oddelek za živilstvo,
Jamnikarjeva 101,
Ljubljana 


1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT Z DOKTORATOM (H0190001 IX) (M/Ž)
 • za določen čas s polnim delovnim časom


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja živilstva
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • eno leto delovnih izkušenj


3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo:
 5 dni  do vključno 25.05.2010
Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Selma Uršula MUHAR
Telefonska številka: 01/320 3701