Datum objave: 25.05.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA,
Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE SPLOŠNEGA JEZIKOSLOVJA (m/ž)
 • za nedoločen čas,  s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat  znanosti s področja splošnega jezikoslovja
 • Veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje splošnega jezikoslovja
 • Reference s področja jezikoslovne obravnave slovenskega jezika
 • Aktivno znanje slovenščine
 • Predavateljske sposobnosti
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • Kandidat mora k pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo

3. Kratek opis del in nalog:

 • Predavanja študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoških aktivnosti pri predpisanih predmetih na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih skladno z učnim načrtom
 • Organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta skladno z učnim načrtom in dognanji stroke, koordinacija dela
 • Vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in drugih preizkusov znanja
 • Usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih
 • Skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov in sodelovanje pri prilagajanju univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov aktualnim zahtevam
 • Znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Rok za prijavo:
90 dni, do vključno 24. 8. 2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: