Datum objave: 28.05.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:
Zdravstvena fakulteta,
Zdravstvena pot 5,
1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • asistent za področje fizioterapije (šifra DM D010001)
 • Delovno mesto razpisujemo za določen čas dveh let, s polnim delovnih časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje fizioterapije
 • Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Datum pričetka dela: 1. 9. 2010

5.  Rok za prijavo: 5 dni (od 28. 5. 2010  do 2. 6. 2010)

6. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Ema Rebernik
    Telefonska številka:01/ 300 -11-25
    E-mail:kadrovska@zf.uni-lj.si