Datum objave: 31.05.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  90 dni od objave )


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101

1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR 
 • za področje POLJEDELJSTVO IN PAŠNIŠTVO za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti  s področja agronomije
 • izvolitev v naziv visokošolski učitelj za področje Poljedeljstvo in pašništvo
 • znanje slovenskega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo:  90 dni od objave – 01.09.2010

Pričetek dela : 01.10.2010
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Tea Kuzman
Telefonska številka: 01 423 11 61