Datum objave: 04.06.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT/-KA na Katedri za onkologijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom.

2.     Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktor medicine.
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Onkologija in radioterapija.
  • Zaposlitev za nepolni delovni čas na Onkološkem inštitutu oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:
8 dni, od 4. 6. 2010

 5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
Telefon: 01 543 7722
Elektronski naslov: