Datum objave: 04.06.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Jadranska 19,
Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • (ŠIFRA DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX-3/ DOCENT za področje finančne matematike ali za področje matematike,
 • za nedoločen čas in s polnim delovnim časom,
 • od 01.10.2010 dalje.


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti s področja matematike,
 • veljavni habilitacijski naziv docenta s področja finančne matematike ali s področja matematike,
 • uspešno raziskovalno delo,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenščine. Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali izobrazbo s področja finančne matematike, zaradi predvidenega izvajanja predmetov s tega področja na študijskem programu Finančna matematika.


3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, med drugim tudi pri predmetih na študijskem programu Finančna matematika,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
90 dni, do 2. 9. 2010.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: