UNIVERZA V LJUBLJANI, KONGRESNI TRG 12, LJUBLJANA objavlja prosto delovno mesto Vodja službe rektorata II – koordinator informacijskih projektov.

Datum objave: 25.09.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

OPIS:

    • delovno mesto razpisujemo za določen čas enega leta oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta,
    • poskusno delo je 3 mesec.

 POGOJI:

    • univerzitetna izobrazba računalniške, informacijske ali naravoslovnotehnične smeri (VII/U),
    • pozna in uporablja principe in metode informacijskega inženiringa,
    • lahko je tudi brez predhodnih delovnih izkušenj,
    • znanje tujega jezika,
    • organizacijske sposobnosti, komunikativnost, sposobnost vodenja manjših skupin.

ROK ZA PRIJAVO:  5.10.2007
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Uprava, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

KONTAKTNA OSEBA:
Renata Bogataj Špenko, tel.št.: 01/ 2418 596