Datum objave: 14.06.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj – docent

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje angleškega jezika, znanje nemškega jezika,
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv docenta za področje socialne psihologije izdana na Univerzi v Ljubljani.
 • Zahteva se znanje in bibliografija s področja socialne psihologije.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 11. 6. 2010 do 10. 9. 2010


5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Golob
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: