Datum objave: 16.06.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: EKONOMSKA FAKULTETA


1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje ekonomije (M/Ž)
 • v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor ( 2 delovni mesti)
 • Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 01. 10. 2010 za nedoločen čas s s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti z ustreznega področja,
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje ekonomije,
 • retorične sposobnosti, inovativnost,smisel  za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenskega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:
V skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dogajanju stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu ,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti

4. Rok za prijavo: 90 dni od dneva objave oz. do 16. 9. 2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Zlatka Kovač Tušek
Telefonska številka: 01 5892 435
E-mail: