Datum objave: 17.06.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2,
Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT (D010001) 
 • na Katedri za prostorsko planiranje
 • s polnim delovnim časom, za določen čas 2 leti z možnostjo podaljšanja

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba, magisterij oz. doktorat znanosti s področja geodezije arhitekture ali krajinske arhitekture
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Prostorsko planiranje ali Urbanizem
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • znanja za uporabo računalniških programov

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:

Datum objave: 17.6.2010, rok; do 10.9.2010.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: