Datum objave: 24.06.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

Naravoslovnotehniška fakulteta
Aškerčeva 12
1000  Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT Z DOKTORATOM (H0190001 IX) (M/Ž)
  • za določen čas – 1. leto, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti s področja naravoslovja ali tehnike
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
  • eno leto delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo:  do  07.07.2010
Datum začetka zaposlitve: 01.08.2010
Pisne vloge z dokazili sprejema splošno  kadrovska služba NTF, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
    doc.dr. Goran Kugler, tel.  425 0316
    El.naslov: