Datum objave: 13.07.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: EKONOMSKA FAKULTETA, Ljubljana, Kardeljeva pl. 17


1.Razpisano delovno mesto:
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1  - J017100  - V službi za študijske zadeve

Delovno mesto se objavlja za zaposlitev za določen čas s polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu).

2.Pogoji za opravljanje dela:

- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri
- organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- usposobljenost za delo z računalnikom,
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj na podobnih delih.

3. Kratek opis dela in nalog:
    
 Splošni opis:

-samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
-samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
-administrativno vodenje dela,
-informacijsko svetovalno delo,
-priprava in zbiranje podatkov,
-spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
-samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega


 
Podrobnejši opis:

-spremljanje vseh vrst javnih razpisov s področja študentskih zadev, strokovna priprava prijav nanje in spremljanje tovrstne problematike;
-organizacija izvedbe pedagoškega procesa vseh oblik dodiplomskega študija (redni, izredni in na daljavo) in rednega podiplomskega študija s pripravo in usklajevanjem urnikov, z organizacijo izvajanja posameznega predmeta;
-sodelovanje pri predstavitvah fakultete na internetu in računalniških mrežah s področja študijskih in študentskih zadev;
-informacijsko svetovalno delo s študenti;
-priprava in oblikovanje seznama predavanj fakultete in oblikovanje drugih gradiv za študente;
-obveščanje študentov;
-izdelava računov, avtorskih in podjemnih pogodb, izdajanje potrdil in računov za šolnino;
-vodenje postopkov diplomiranja z arhiviranjem dokumentacije in vodenjem evidenc;
-sodelovanje pri izvedbi študentskih anket;
-priprava kalkulacij cenikov;

4.Rok za prijavo:5 dni po objavi

5. Kontaktna osebna na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01/5892 437
E-mail: