Datum objave: 30.07.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • visokošolski učitelj za področje naravoslovnih predmetov (področje uporabne matematike in procesiranja signalov),
 • šifra DM D019001
 • Zaposlitev za določen čas enega leta, krajši delovni čas 20 ur tedensko.


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv:  visokošolski učitelj za področje Elektrotehnika ali Biofizika ali Matematika
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, znanje slovenskega jezika.


3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Datum pričetka dela: 1. 12. 2010

5.  Rok za prijavo: 90 dni (od 30.7.2010 do 29.10.2010)

6. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Ema Rebernik
    Telefonska številka:01/ 300 -11-25
    E-mail:kadrovska@zf.uni-lj.si