Datum objave: 16.08.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA FARMACIJO,
   Aškerčeva 7,
   1000 Ljubljana

 • Razpisano delovno mesto: ASISTENT – M/Ž
 • Šifra delovnega mesta: D010001,tarifni razred IX
 • Naziv:  Asistent z doktoratom

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba:  dr. farmacije (8/3. stopnja)
 • veljaven habilitacijski naziv:  asistent za področje biofarmacije in farmakokinetike,  funkcionalna znanja,
 • ostale zahteve:   retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog:   

 • vodenje teoretskih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote,
 • nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme,
 • opravljanje drugih nalog.

 

Sklenitev  delovnega razmerja za določen čas 6 mesecev, s polnim delovnim časom.

Rok za prijavo: do vključno 25.9.2010

 Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Zdenka Gantar
Telefonska številka:    4769-505
E-mail: