Datum objave: 19.08.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: EKONOMSKA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto:

 • J017102 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-I (M/Ž)
 • V Službi za znanstveno – raziskovalno delo
 • Delovno mesto se objavlja za zaposlitev s predvidoma 01.10.2010 za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom in 3- mesečnim poskusnim delom ter z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas.

Pogoji za opravljanje dela:

 • Znanje za uporabo računalniških programov
 • Poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost
 • Uporaba računalniških orodij

2. Kratek opis dela in nalog:

 • Delo na navedenem delovnem mestu obsega:
 • pomoč pri organizacijski podpori mednarodne, nacionalne in tržne raziskovalne dejavnosti fakultete in fakultetnim inštitutom ter opravljanje administrativnih del za fakultetno Komisijo za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij z izdelavo statističnih poročil in analiz ter arhiviranje dokumentov raziskovalne dejavnosti z vodenjem dokumentacije, izstavljanje računov, sestavljanje pogodb in izdajanje potnih nalogov;
 • spremljanje in obveščanje o aktualnih razpisih za domače ter evropske in druge mednarodne projekte;
 • vodenje rokovnika zadolžitev prodekana in delovodnika važnejših zadev z evidentiranjem ter arhiviranjem dokumentov;
 • spremljanje predpisov s področja znanstveno-raziskovalne dejavnosti in sodelovanje s pristojnim ministrstvom oz. agencijo ter UL
 • vpis raziskovalcev v bazo in skrb za ažurnost podatkov s tehnično kontrolo izvajanja raziskovalnih projektov in spremljanjem raziskovalnih ur;
 • vzdrževanje informacijskega sistema za raziskovalno dejavnost in urejanje spletne strani RCEF;
 • spremljanje pogodbenih obveznosti v posameznih raziskovalnih projektih;
 • izdelava računov in avtorskih ter podjemnih pogodb;
 • pomoč pri sestavi bibliografij in nabavi literature za raziskovanje, pomoč pri pripravi člankov za objavo, računalniških obdelav za raziskovalce, pripravah za razpise;
 • tehnično delo pri pripravi delovnih zvezkov fakultete in administrativna pomoč pri urejanju revije Economics and Business Review;
 • priprava letnega programa porabe sredstev za individualno raziskovalno delo s spremljanjem in evidentiranjem porabe sredstev;

3. Rok za prijavo:

Delovno mesto je objavljeno na območni enoti Zavoda RS za zaposlovanje dne 19.08.2010 z 10-dnevnim rokom za prijavo.

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Dijana Llugolli
Telefonska številka: 5892 – 590
E-mail: