Datum objave: 20.08.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

 

 

1.      Razpisano delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 (m/ž)

(vodja računovodsko finančne službe)

 • Šifra DM: J017903                              
 • Tarifni razred: VII/2
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 mesece
 •  

  2.      Pogoji za opravljanje dela:

  §  Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): univerzitetni diplomirani ekonomist

  • 5 let ustreznih delovnih izkušenj, zaželene so izkušnje s področja računovodstva v javnem sektorju
  • aktivno znanje angleškega jezika
  • znanja za uporabo računalniških programov
  • poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ
  • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

  3.      Kratek in podrobnejši opis dela in nalog:

  §  sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti akademije

  §  samostojno vodenje zadev različnih področij

  §  sodelovanju pri delu organov akademije in univerze

  §  sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika

 • organizacija in nadzor dela v računovodsko finančni službi v skladu s finančnimi predpisi,
 • vodenje in organiziranje dela službe tako, da je zagotovljena pravočasna izvršitev načrtovanih in dogovorjenih del po obsegu in kvaliteti, dajanje konkretnih navodil, spremljanje  sprememb v uradnih listih, opozarjanje na nepravilnosti,
 • izdelava plana amortizacije in izvajanje nabave osnovnih sredstev,
 • vodenje glavne knjige po predpisanih sintetičnih kontih in odgovarjajočih analitičnih kontih,
 • izdelava kontnega plana akademije,
 • izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil,
 • izdelava finančnih planov v sodelovanju z vodstvom akademije,
 • nadzor in spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev,
 • vodenje analitičnih evidenc po stroškovnih mestih,
 • obračun DDV,
 • sodelovanje z inventurnimi komisijami
 • izdelava raznih poročil in poročanje s področja financ,
 • sodelovanje pri proračunskem planiranju,
 • skrb za zavarovanje premoženja,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje
 •  

  4.      Rok za prijavo:

 • 12 dni,vključno do 3.9.2010
 •  

  Pisne vloge z življenjepisom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

  Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

  Kadrovska služba, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

   

  5.      Kontaktna oseba na članici:

  Ime in priimek: ga. Marta Vihar, univ. dipl. prav.

  Telefonska številka: 01/251 27 26

  E-mail: marta.vihar@aluo.uni-lj.si