Datum objave: 24.08.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:      
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Zoisova cesta 12,
1000 Ljubljana

1.  Razpisano delovno mesto:  

 • Visokošolski učitelj/ica v nazivu docent/ka za področje arhitekture
 • za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2.  Pogoji za opravljanje dela:  

 • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti ali priznanje pomembnih umetniških del
 • veljaven habilitacijski naziv: docent/ka za področje arhitekture
 • funkcionalna znanja:
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.  Kratek opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, poučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstvenoraziskovalno  delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize itd.)

4.  Rok za prijavo:    
do 24.09.2010

5.  Kontaktna oseba na članici:  
Magdalena Štraus
telefon: 012000 762
e-mail: