Datum objave: 25.08.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 30.08.2010)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za lesarstvo,
Rožna dol.c VIII/34,
Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

  • VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT v nazivu ASISTENT Z DOKTORATOM (M/Ž)
  • za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • habilitacijski naziv za področje polimernega inženirstva
  • doktorat znanosti

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo:  5 dni do vključno 30.08.2010.

Pričetek dela: 15.09.2010.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Zoran Trošt
Telefonska številka: 01 320 3601