Datum objave: 31.08.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž
 • za področje tekstilstvo
 • šifra del. mesta: D019001,
 • šifra naziva: 3,
 • naziv: docent,
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 2. Pogoji za opravljanje dela:

 •  Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti
 •  Veljaven habilitacijski naziv: docent, izr. prof. ali redni prof.
 •  za habilitacijsko področje tekstilstvo

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  

 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

4. Delovne izkušnje: /

5. Poskusno delo: /

6. Kratek opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno
 • izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mestu

7. Rok za prijavo: 45 dni (do 18.10.2010)

8. Kontaktna oseba na članici:
     Helena Zalar, tel. 200 32 39