Datum objave: 07.09.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

 

1. Razpisano delovno mesto: asistent za področje delovne terapije (šifra DM D010001)
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnih časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba
Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje delovne terapije
Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

-vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
-sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
-sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
-nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
-sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
-skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
-skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
-stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
-opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Datum pričetka dela: 1. 10. 2010

5. Rok za prijavo: 5 dni (od 7. 9. 2010 do 12. 9. 2010)

6. Kontaktna oseba na članici:
  Ime in priimek: Ema Rebernik
  Telefonska številka:01/ 300 -11-25
  E-mail: