Datum objave: 15.09.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  90 dni od objave )


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
Ljubljana, Večna pot 83


1.Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT
 
za področje Matematika za nedoločen čas s krajšim (2/3) delovnim časom (M/Ž)


2.Pogoji za opravljanje dela:
- doktor znanosti s področja matematike
- izvolitev v naziv docent za področje Matematika
  
 
3.Kratek opis dela in nalog:

-oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih
in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
-organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v
skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor
nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
-predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti
pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
-vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
-usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in
mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
-znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov,
teorij in metod
-sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno
raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)


4.Rok za prijavo: od 15.09.2010  do vključno 14.12.2010 (90 dni)


5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tina Košnjek
Telefonska številka: 01 320 3501