Datum objave: 10.09.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:  PRAVNA FAKULTETA


1.Razpisano delovno mesto:
-VISOKOŠOLSKI UČITELJ – m/ž
-Šifra DM: D019001
-Šifra naziva: 1
-Naziv: redni profesor
-Polovični delovni čas (50 % - 20 ur tedensko)


2.Pogoji za opravljanje dela:  
-Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti
-Veljaven habilitacijski naziv: redni profesor za področje
ustavnega prava

3.Funkcionalna znanja in ostale  zahteve:  
-Retorične sposobnosti,
-Inovativnost,
-Smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

4.Delovne izkušnje:  /

5.Poskusno delo: /

6.Kratek opis dela in nalog:
-oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih
in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
-organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v
skladu z učnim načrtom in dognanji stroke;
-predavanja študentom;
-vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
-vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
-usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in
mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
-znanstveno-raziskovalno delo.

7.Rok za prijavo: 5 dni (14. 9. 2010)

8.Kontaktna oseba na članici:
LILIJANA ZDEŠAR, tel. 4203128
E-mail: