Datum objave: 13.09.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:   

FAKULTETA ZA FARMACIJO,
Aškerčeva 7,
1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT – M/Ž

2. Šifra delovnega mesta: D010001, tarifni razred IX

3. Naziv: Asistent z doktoratom

4. Pogoji za opravljanje dela 

a) zahtevana izobrazba:  dr. farmacije (8/3. raven izobrazbe)

b) veljaven habilitacijski naziv:  asistent za področje biofarmacije in farmakokinetike ali socialne farmacije,  funkcionalna znanja

c) ostale zahteve:  

  • retorične sposobnosti,
  • inovativnost,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

5. Kratek opis dela in nalog:   

  • vodenje teoretskih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote,
  • nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme,
  • opravljanje drugih nalog.


6. Sklenitev  delovnega razmerja za nedoločen čas,  s polnim delovnim časom.

7. Rok za prijavo:   do vključno 28.9.2010

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Zdenka Gantar
Telefonska številka:    4769-505
E-mail: