Datum objave: 24.09.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

 • JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/-KA na Katedri za patologijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: dr. med., dr. dent.  med.
 • Veljaven pedagoški naziv za področje Patologija.
 • Kandidat bo hkrati sklepal z UL MF Inštitutom za patologijo  tudi delovno razmerje kot zdravnik specialist V/VI PPD1
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:
8 dni, od 24. 9. 2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: izr. prof. dr. Nina Zidar
Telefon: 01 543 7106