Datum objave: 24.09.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2,
Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:

 • UNIVERZITETNI UČITELJ NA INŠTITUTU ZA PATOLOGIJO
 • za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom.

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat  znanosti
 • Veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Patologija
 • Kandidat bo hkrati sklepal z UL MF Inštitutom za patologijo  tudi delovno razmerje kot zdravnik specialist V/VI PPD1
 • Znanje slovenščine
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

3.     Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Začetek dela:
1. 1. 2011

5.    Rok za prijavo:
90 dni, od 24.9.2010

6.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Predstojnica Katedre za patologijo prof. dr. Nina Zidar
Telefonska številka: 01 543 7106